AVG


AVG

Overheden, het bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen de mensen meer privacyrechten. MaxCredible heeft haar systemen en processen hierop ingericht conform de gestelde regels van de AVG. 

Fostered by
MaxCredible partners