De 5 belangrijkste redenen waarom factoringbedrijven creditmanagement software zouden moeten implementeren bij de klant


De 5 belangrijkste redenen waarom factoringbedrijven creditmanagement software zouden moeten implementeren bij de klant

Dat Factoring in de lift zit is een mooie ontwikkeling voor factoringbedrijven, maar tegelijkertijd groeit daarmee ook het risico op slechte portefeuilles en niet kredietwaardige opdrachtgevers bij klanten. Zeker nu we ons sinds februari van dit jaar begeven in een nieuwe realiteit door de pandemie, is het ook voor een factorbedrijf lastig te achterhalen welke organisaties er wel of juist niet goed voorstaan. Ook gezonde, florerende bedrijven kunnen van de een op de andere dag in slecht weer verkeren.

Bij de voorfinanciering van facturen kijken factorbedrijven (zeker type ‘American style’) met name naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgevers van hun klanten. Als de opdrachtgever van de klant er goed voorstaat, wordt de factuur geheel of gedeeltelijk voorgeschoten. Daarom is inzicht in de financiële situatie van de debiteuren cruciaal. Traditionele partijen kijken verder ook nog naar de financiële situatie van de klant zelf. In allebei de gevallen kan het implementeren van credit management software factoringmaatschappijen helpen om de risico’s beter te beperken, maar tevens ook om nieuwe kansen te creëren. Hieronder leggen we uit waarom.

1. Facturen zijn sneller op orde.


Wanneer creditmanagement software is aangesloten op de administratie van de klant, vult het systeem automatisch de ontbrekende informatie aan op facturen. Dit omdat het systeem enerzijds data ontsluit uit de administratieve programma's, maar ook omdat creditmanagement software toegang heeft tot andere (big) data bronnen. Stel dat een klant de helft van zijn portefeuille uit handen geeft, bevatten al de gefactorde facturen direct de juiste informatie. Denk aan adresgegevens en het automatisch matchen van bedragen. Ook komt de factuur direct in het juiste format. Dit scheelt factoringbedrijven niet alleen enorm veel tijd. Ook versnelt dit het facturatieproces, waardoor het geld sneller op de bankrekening staat. 

2. Goed inzicht in knelpunten.


Vaak neemt een factor slechts een gedeelte van de portefeuille over. Toch is het belangrijk dat het debiteurenbeheer voor alle facturen van de klant op orde is. Waarom? In een credit management systeem zitten uitvoerige rapportages, met aantal dagen vervallen, aantal disputen, hoelang debiteuren uitstaan, enzovoort. Met deze rapportages ziet de factor waar de knelpunten zitten. Veel klachten? Dan zegt dit iets over de dienstverlening van de klant en heeft dit een voorspellende werking op de gehele portefeuille. Een positieve of negatieve trend in disputen komt eveneens sneller aan het licht. 

3. Betere risicopercentages en kansen.


Maar ook als de klant vraagt om een groter gedeelte van de portefeuille over te nemen, is er beter historisch inzicht in hoeveel risico dit gedeelte bevat. Zitten er veel ontevreden klanten tussen? Hoe snel betalen die klanten? En waarom worden facturen later betaald? Met deze informatie op zak kunnen factoringmaatschappijen hun risicopercentages goed inschatten. Ook biedt het inzichten in welk gedeelte van portefeuille interessant is om nog meer over te nemen.

4. Actuele informatie.


Nu maken factoringmaatschappijen nog veelal gebruik van kredietinformatie en jaarrekeningen om te bepalen wat het risico is, of de opdrachtgever van de klant (op tijd) kan betalen en welk risicopercentage passend is. Hoewel dit een prima basis verschaft, loopt een factor hiermee altijd een beetje achter de feiten aan. Zeker in de jaarcijfers zit veel 'achteraf informatie', maar ook betalingservaringen zijn lang niet altijd up-to-date. De gezondheid van bedrijven kan - zeker met de huidige ontwikkelingen - van de een op de andere dag omslaan. 

Sluit je de klant aan op een creditmanagement systeem? Dan krijg je direct real-time data over alle opdrachtgevers van de klant, dus ook de opdrachtgevers die jullie bedrijf niet voorfinanciert. Stel, jullie organisatie implementeerd dit systeem bij alle eigen klanten. Al deze klanten hebben vaak op hun beurt weer overlappende opdrachtgevers. Zo kun je direct zien dat Opdrachtgever X wel goed betaalt aan de ene klant, maar niet aan de andere. Dit zorgt ervoor dat je als factor een veel actueler beeld krijgt van het betaalgedrag op basis van eigen data. 

5. Extra dienst verkopen.


Veel startende en snel groeiende bedrijven willen zich vooral bezig houden met groeien en niet met administratie en debiteurenbeheer. Toch willen ze dat dit op orde is en het liefst worden zij hierin ontzorgd. 

Met een goede software wordt grote delen van het debiteurenproces uit handen genomen. Snel groeiendebedrijven zijn hiermee enorm geholpen: het debiteurenproces verloopt veel beter, maar ze hoeven geen extra personeel aan te nemen. 

Factoringmaatschappijen kunnen het implementeren van creditmanagement software en periodiek advies over de inrichting als extra dienst verkopen. Er is een vertrouwenrelatie, waardoor de klant deze dienst snel zal toevertrouwen aan hun factorbedrijf. Voor de factor een kans op meer omzet, extra diensten en een sterkere positie. 

Kortom


Met creditmanagement software krijgen factorbedrijven sturings- informatie die hen helpt bij het bepalen van risicopercentages en interessante groeikansen. Ook kunnen factors de implementatie leveren als extra dienst. 

Wil je meer te weten komen over dit onderwerp? Download dan hier de whitepaper. 

Blogs

Fostered by
MaxCredible partners