Certificaten


https://www.maxcredible-partners.com/servlet/servlet.ImageServer?id=01508000008C32bAAC&oid=00D24000000kKK7EAM

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Deze verordening versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te vereenvoudigen. Doordat er nu nog maar één enkele wet is, komt er een einde aan versnippering en dure administratieve rompslomp. 

MaxCredible heeft zijn systemen en processen hierop inrichten, zodat wij volledig voldoen aan de AVG.