Webinar: Mediamix en Profieleffectiviteit


Goed debiteurenbeheer is het op een juiste manier opvolgen van openstaande facturen.
Het luisteren naar de behoefte van de klant is hier onderdeel van. Hoe aangenamer het voor de klant wordt om herinnert te worden aan openstaande betalingen des te eerder hij of zij zal overgaan tot actie. Hetzelfde geld voor de wijze van betaling. Wilt de klant liever het openstaande saldo voldoen middels een betaallink of gaat de voorkeur uit naar een online portal. Met MaxCredible heb je daar goed inzicht in. De KPI's mediamix en profieleffectiviteit geven sturing bij het succesvol beheren van debiteuren. In deze webinar sta je vrij om je eigen kennis, tips en ervaringen te delen met anderen.

Deze webinar zit vol met tips en best practices voor het definieren van profielen en mediamixen. 

Leuk als je er bij kan zijn! 

Groetjes, 

De MaxCredible partner community.

Webinar: Mediamix en Profieleffectiviteit

Sprekers


https://www.maxcredible-partners.com/servlet/servlet.ImageServer?id=01508000007Ipa9AAC&oid=00D24000000kKK7EAM

Friso Van de Beeten

Event Program


16:00 - 17:30 Webinar: mediamix en profieleffectiviteit

We beginnen de webinar met een aantal zeer interssante klantcasussen. 
Aan de hand van de nieuwe MaxCredible reporting laten we zien hoe je jouw profiel en mediamix effectiviteit het best kunt meten. 
Ook lichten we toe wat de benchmarks zijn op het gebied van profieleffectiviteit en mediamix effectiviteit in verschillende branches met verschillende klantgroepen.

Als je eigen ervaringen wilt delen dan wordt dat zeer gewaardeerd. 

We willen ook gezamenlijk vooruit blikken naar wat de toekomst van mediamix en profieleffectiviteit zal doen.

We sluiten af met een Q&A ronde waarin ieder vrij is om vragen te stellen. 
 

Webinar: mediamix en profieleffectiviteit
Fostered by
MaxCredible partners