Free-of- Cost Beheerders training


Onze Proximity Leaders krijgen standaard een beheerders training aangeboden. Deze training is gericht op het optimaal inrichten en beheren van de MaxCredible applicatie met nadruk op: 

  • Securityaspecten
  • Connectie
  • Organisatie: Aanmaken users en issues
  • Segmentatie: Segmentatiecriteria
  • Communicatie: Aanmaken profielen, inzet communicatiemiddelen, workflow
  • Management: rapporten en dashboards
Free-of- Cost Beheerders training
Fostered by
MaxCredible partners