Algemene Voorwaarden


Algemene actievoorwaarden voor door MaxCredible partners uitgeschreven promotionele (kortings)acties:

• Deelnemers kunnen maximaal 1 keer deelnemen aan een actie en/of gebruik maken van actiekortingen op producten en/of diensten van MaxCredible.

• Recht op deelname aan acties geldt niet in combinatie met andere door deelnemer genoten aanbiedingen, deelname aan lopende acties van MaxCredible partners of deelname aan acties in het verleden.

• MaxCredible partners behoudt zich het recht op deelname, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.

• MaxCredible partners is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deelname.

• Op alle acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

• MaxCredible partners is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

• In gevallen waarin in de voorwaarden niet is voorzien, zal een besluit worden genomen door MaxCredible partners.

• Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible partners de deelnemer hierover informeren.

Altijd een juiste oplossing met de functionaliteiten garantie van MaxCredible!


Ben je het zat om elke keer een ''NEE'' te verkopen aan je klanten, als het gaat om functionaliteiten in een credit management applicatie? Goed nieuws, vanaf nu worden dit alleen maar JA's, want MaxCredible komt met een functionaliteiten garantie.

Heeft de klant wensen m.b.t. de functionaliteiten in het product die nog niet zijn geïntegreerd in de applicatie? Dan bouwt MaxCredible deze functionaliteiten kosteloos in het product. 

Voor perspectief, 99% van de wensen van de MaxCredible gebruikers over de afgelopen 15 jaar zijn kosteloos toegevoegd aan het product.

Word MaxCredible partner!
Altijd een juiste oplossing met de functionaliteiten garantie van MaxCredible!
Fostered by
MaxCredible Partners