Algemene Voorwaarden


Algemene actievoorwaarden voor door MaxCredible Partners ZZP Community uitgeschreven promotionele (kortings)acties::

  • Deelnemers kunnen maximaal 1 keer deelnemen aan een actie en/of gebruik maken van actiekortingen op producten en/of diensten van MaxCredible Partners ZZP Community.
  • Recht op deelname aan acties geldt niet in combinatie met andere door deelnemer genoten aanbiedingen, deelname aan lopende acties van MaxCredible Partners ZZP Community of deelname aan acties in het verleden.
  • MaxCredible Partners ZZP Community behoudt zich het recht op deelname, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
  • MaxCredible Partners ZZP Community is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deelname.
  • Op alle acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • MaxCredible Partners ZZP Community is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  • In gevallen waarin in de voorwaarden niet is voorzien, zal een besluit worden genomen door MaxCredible Partners ZZP Community.
  • Indien er een substantiĆ«le vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible Partners ZZP Community de deelnemer hierover informeren.
Fostered by
MaxCredible partners