Technology and the World of Credit Management


Het gebruik van technologie heeft een aanzienlijke impact gehad in de wereld van kredietbeheer en net als in andere sectoren heeft de pandemie de kwetsbaarheid van bestaande operationele modellen benadrukt en hoe technologie-investeringen robuustheid toevoegen. Organisaties ervaren grote verstoringen en CFO's evalueren een breed scala aan scenario's die de gevolgen van de pandemie dekken. In feite maakt 71% van de CFO's zich zorgen over de financiële impact van COVID-19.

Nu deze crisis een nieuwe maatstaf vormt voor het 'onkenbare', overwegen veel CFO's digitalisering en automatisering om de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen.

De bedrijven die na COVID-19 het voortouw zullen nemen, zijn degenen die de impact van de pandemie zullen gebruiken als katalysator om actie te ondernemen om digitale ervaringen te omarmen, hun klanten echt te begrijpen, automatisering te gebruiken en hun bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken door te investeren in gegevens en digitale technologieën.

Er zijn drie belangrijke technologische gebieden die cruciaal zullen zijn voor bedrijven in een postpandemische wereld waarvan de kredietbeheersector zich bewust moet zijn:
- Grotere toegang tot gegevens, maar met strengere controles
- Geavanceerde analyses voor betere risicobeslissingen
- Verhoogde automatisering met behulp van moderne technologie om de bedrijfsefficiëntie te vergroten

Technology and the World of Credit Management
Fostered by
MaxCredible partners