Debiteurenadministratie bij gemeenten


Debiteurenadministratie bij gemeentenIs debiteurenbeheer bij reguliere organisaties al complex, bij gemeenten komt er nog veel meer om de hoek kijken. Zo liggen gemeenten extra onder een vergrootglas door hun publieke functie, heeft het beleid direct impact op burgers en bovendien zijn er meer wetten en instanties mee gemoeid. Dan is er ook nog het onderscheid tussen privaat- en publiekrechtelijk debiteurenbeheer. Dit alles zorgt ervoor dat gemeenten vanuit veel verschillende systemen en bronnen hun informatie moeten halen. Bovendien zijn sommige systemen flink verouderd, waardoor ze niet altijd aan de vraag van vandaag kunnen voldoen. Probeer de status van een betaling dan maar eens op een duidelijk manier in één scherm te vangen. Toch wordt snel inzicht in betalingen en goede opvolging wel steeds meer door burgers en maatschappij verlangd. In deze whitepaper staat centraal hoe gemeenten toe kunnen werken naar een overzichtelijke en snelle administratie met behulp van de nieuwste technologie.

Whitepapers

Fostered by
MaxCredible partners